Internt

Samarbetsmöte med redovisningsbyrå
Klientmöte - Tjänstepaket
Genomgångsmöte med klient