Answer online

Genomgångsmöte med klient
Samarbetsmöte med redovisningsbyrå
Klientmöte - Tjänstepaket